Riolering

De riolering is een belangrijke basis van uw tuin of uw bedrijfsterrein.

Ook al is het niet zichtbaar voor het oog, het moet wel goed gebeuren. Infrastyle verricht allerlei rioolwerkzaamheden inclusief het bijhorende grondwerk.

Soorten werkzaamheden

  • Renoveren oud riool en huisaansluitingen
  • Leggen en afpersen van vloeistofdicht riool
  • Leveren, plaatsen en aansluiten van vet-, olie- en benzineafscheiders
  • Verhelpen van rioolverstoppingen 
  • Leveren, plaatsen en aansluiten van putten en kolken
  • Leveren, plaatsen en aansluiten van infiltratiesystemen
  • Leveren, plaatsen en aansluiten van septictanks en IBA systemen (een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van een huisgezin zuivert)

Foto's